بــــــرگ مـــعــرفـــــت
برگ درختان سبز در نظر هوشیار --- هر ورقش دفتریست معرفت کردگار
درباره وبلاگ


خدایا مرا این عزّت بس است كه بنده تو باشم،
و برایم این افتخار كافى است كه تو پروردگار من باشى،
تو آنچنانى‏ كه من دوست دارم،
مرا هم, چنان كن كه خود دوست دارى.

مدیر وبلاگ : علیرضا سرداری
مطالب اخیر
نظرات ()
در اینجا ساختاری از اندام را می بینیم که عملیات ارادی و غیرارادی فیزیکی منجر به تولید اصوات می شود و اینکه انتخاب صوت و لحن چگونه صورت می پذیرد و اندام درگیر با آن کدامند نیز تا حدودی نیاز به توضیح دارد.

سیستم حنجره انسان از نمای مقابل
مشخصاً تارهای صوتی که عاملی برای تولید صدا می باشند و انرژی خود را از طریق هوا، دم و بازدم دریافت می کنند معرفی می شود البته باید بدانیم که بازدم و عمل خروج هوا از ریه ها و عبور آن از بین تارهای صوتی بیشترین تولید صدا را پدید می آورد. مشخصاً ساختارهایی در زنان و کودکان وجود دارد که با شکلی معین در تارهای صوتی به دلیل نازکی و کشیدگی فراوان به تولید صدایی زیر و تیز می انجامد و همین ساختارها در تارهای صوتی در بعضی مردان با تارهایی ضخیم تر و رهاتر (شل تر ) به صدایی بم مبدل می شود.
نمای حنجره انسان از زاویه دید عمودی-مكانیزم استخوانها،ماهیچه ها و تارهای صوتی
اگر توجه کنیم منطق حاکم بر تارهای صوتی همچون قوانین حاکم بر سیمها، تطابقی جالب و مترادف دارد «آنچنان که سیم هرچه نازک تر کشیده تر، صوتی ریزتر و با بسامدی بیشتر خواهیم داشت و سیمهای آزادتر و ضخیم تر با کشیدگی تا اندازه کم، صدایی بم و ضخیم ایجاد می کند اگر دیدی قوی داشته باشیم می توان فهمید که چگونه ساختارها و چیدمان بدنه طبیعی این هستی در جزء جزء محصولات پدید آمده بوسیله همین انسان، نمونه گذاری و بازسازی شده است. یکی از دغدغه های بشر این بوده است که چگونه می تواند مجموعه ای فراهم آورد تا نظم و پویایی همچون بخشی از ساختمان فیزیکی اندام خود را داشته باشد.

در این تلاش سالهای طولانی را پشت سر نهاد و محصولاتی را ابداع کرد از کودکانه ترین آن که بزرگترین همانندسازی او بود تا پیچیده ترین ماشین ابزارها با کارآمدترین اهداف، که امروزه وجود دارد. شاید فردا نیز در مقایسه با ابداعات آینده، كوچك و ساده به نظر آید! با توجه به توضیحات ،نمی توان خیلی از تولیدات و اختراعات سازها با چنین منشاءهایی را دوراز ذهن دانست، آن چنان که انسان سعی کرد قابلیتهای گفتاری و تولید اصوات را در وسیله ای بیرون از خود ایجاد کند و بر آن قانون مندی اعمال نماید تا توانایی، بارز و شایان بیابد.

در ادامه بحث اصلی باید گفت که تارهای صوتی به تنهایی، اصوات مختلف را تولید نمی کنند بلکه این تارها به ماهیچه هایی متصل هستند که شخص را قادر می سازد تا حرکات این تارها را در کنترل اراده و تصمیم خود داشته باشد.

ساختار و موقعیت فضاهای خالی و حفره های موثر در كیفیت و كمیت اصوات

حالت صوت وابسته به طرز تعدیل کننده حفره هایی است که در دهان و بینی قرار دارند و توسط صوت تشدید می شوند، این مسئله را می توان با مسدود کردن سوراخهای بینی و صحبت کردن ثابت نمود. تغییر صدا کاملاً مشهود است و هنگامی که سوراخهای بینی را رها و باز می کنیم باز هم تغییر صدا واضح می گردد.

همانطور که میدانیم سازهای موسیقی ممکن است دارای قدرت ایجاد اصواتی آهنگین را داشته باشند که ارتفاع و بلندی آن بیشتر از صدای آدمی باشد ولی باید به این نکته توجه داشت گوناگونی صداها در صوت آدمی، از همه سازها بیشتر ومتنوع تر است.

صدای انسان می تواند ملایم، خشن، تودماغی، کلفت، دوستانه، خشم آلود، امر کننده، تملق آمیز و یا ناامید کننده باشد و یا صدها حالت و معنی و وضعیت دیگر، اما ادوات موسیقی چنین قابلیتی را در وضعیت ثابت نداشته و نوازندگان این وسایل می توانند با دمیدن روح و احساس انسانی و آدمی، تا حدودی وضعیت مشابه را از آن استخراج نمایند.
منبع:  گفتگوی هارمونیک


نوع مطلب : آموزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 8 خرداد 1391
بد نیست بدانید كه ...
سؤا لكردن غیر از  اشكال كردن است.
باید مرز بین اشكا ل كردن و  سؤا ل كردن
مشخّص شود. مهم ترین تفاوت سؤال و انتقاد آن
است كه:
انتقاد پس از فهم كامل مطلب صورت م یگیرد؛
در حالی كه سؤال به منظور فهم و درك مطلب
مطرح م یشود. به عبارت دیگر، خواننده ای كه
سؤال م یكند، م یداند كه هنوز به دیدگاه مورد
نظر نویسنده دست نیافت هاست؛ پس سؤال م یكند
تا مطلب را بفهمد.
اگر مرز بین انتقاد  و  سؤال ،مشخّص نشود
ممكن است سؤال كننده، پرسش خود را با لحن
انتقادی مطرح كند و این مسئله سبب می شود تا
پاسخی كه نویسنده در كتاب خود بیان كرده است،
مسیر همواری برای رسیدن به ذهن پرسشگر
نیابد.

نوع مطلب : آموزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
همچنین برای خواندن یك كتاب دشوار:

1 متنهای طولانی و بلند را تجزیه كنید.
3 در مطالعه از روش ( پس ختام )سودبرید.
این روش؛ برای خواندن و فهم كتابهای دشوار،
بسیار مفید و مؤثّر است و مشتمل بر شش مرحله
است:
1 خواندن اجمالی
هنگامی كه می خواهید مطالعة كتاب دشواری را
آغازكنید، بهتر است قبل از خواندن كامل و جزء
به جزء آن، ابتدا یك بار ب هطور اجمالی و سریع،
كتاب را مروركنید تا یك برداشت كلّی از موضوع
و قسمتهای مهمّ آن داشته باشید.
2 سؤال
برای هر قسمت یا فصلی از یك كتاب كه
می خوانید، متناسب با هدفی كه از مطالعه دارید،
سؤالهایی را طرح كنید. از عنوانهای كلّی، فرعی و
پاراگرافهای مقدّمه و نتیجه، سؤال بسازید.
مثلاً از خود بپرسید كه به چه دلیل می خواهید
این كتاب را بخوانید؟ به عبارت دیگر انتظار دارید
از خواندن این كتاب چه چیزی عایدتان شود؟
پرسش از هدف مطالعه، طرح فكری شما را
نسبت به مطلب، روشن م یسازد و علاقه و دلبستگی
خاصّی را برای مطالعه در شما ایجادم یكند.
در بسیاری از افراد، پس از طرح این سؤال،
وابستگی خاصّی به متن ایجاد م یشود و این كلید
فهم متن است.
3 خواندن
در این مرحله، مطلب یا موضوع را بخوانید.
4 تفكّر
سع یكنید با تفكّر دربارة مطالبی كه م یخوانید،
آنها را بفهمید و به آنها معنا بدهید.
5 از حفظ گفتن
پس از خواندن هر قسمت، بكوشید مطالب مهمّ
آن را به یاد آورید و برای خود بازگو كنید. ضمن
این كار به سؤالهایی كه طرح كرده اید، بیندیشید.
مرور كردن
وقتی كه خواندن تمام كتاب یا كلّ مطلب را به
پایان رساندید، آن را مرور یا بازبین یكنید. بهترین
راه مروركردن این است كه بكوشید تا بدون
مراجعه به متن، سؤالهای مهمّ را جواب دهید.
3 با مؤلّف، گفت وگو یا مباحثه كنید.
لزومی ندارد كه دسترسی حضوری به مؤلّف
داشته باشید. شما می توانید با مؤلّف، یك مكالمة
ذهنی داشته باشید و سؤالات خود را از او بپرسید.
مثلاً بپرسید:
- مبنای فكری شما برای این مسئله چیست؟
- من این قسمت از حرفهای شما را نمی توانم
بپذیرم؛ چون ....
- كاربردهای علمی این مطلب چیست؟
- آیا منظور شما از این مطلب، آن است كه ... .
از طرح سؤالات دشوار نهراسید. حتّی سؤالاتی
كه فكر می كنید پاسخ دادن به آنها برای مؤلّف هم
دشوار است!


اكنون كتاب را ببندید، و...
آموخته های خود را ارزیابی كنید.
بعد از خواندن مطالب با طرح پرسش می توانید
میزان فهم خود را از مطالب ارزیابی كنید. این گونه
سؤالات، شما را برای بحثهای كلاسی، امتحانات و
تهیّة مقالات تحقیقی آماده می كند.
مطالب را تجزیه و تحلیل كنید.
اگر هنگام مطالعه، سؤالات خوبی مطرح
كرده باشید، باید بتوانید از درك سطحی مطالب
بگذرید و قادر به تجزیه و تحلیل آنها به طور عمیق
باشید.
اگر این توانایی را ندارید، یك بار دیگر متن را با
سؤالات جدّی تری بخوانید.
انتقاد كنید.
اگر مطالب را تا حدّ رضایت بخشی فهمیده باشید،
باید بتوانید دربارة نظم داخلی مطالب، ارزش اثر و
اعتبار آن، سؤالات انتقادی مطر حكنید.
همچنین می توانید دربارة دست هبندی مطالب،
اهمّیّت و روابط آنها با دانسته های قبلی خود،
انتقاد كنید.
در بازنویسی كتاب به مؤلّف كمك كنید.
شاید مؤلّف بخواهد كتاب خود را ویرایش
علمی كند. خود را دست كم نگیرید. در این كار به
او كمك كنید. انتقادها و پیشنهادهای خود را در
حاشیه كتابتان یادداشت كنید.


منبع:خشت اول
معاونت پژوهشی حوزه علمیّة قم
دفتر طلاب جوان


نوع مطلب : آموزشی، 
برچسب ها : روش مطالعه، چگونه مطالعه کنیم، روش خواندن، مطالعه کتاب های دشوار، کتاب های مشکل، کتاب های طولانی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 8 خرداد 1391
حرفه ای ها چگونه می خوانند؟
روش مطالعة پرسش محوری یكی از مؤثّرترین
روشهای مطالعه است كه كارایی فراوانی در
افزایش یادگیری دارد. در این روش، شما نگرانیهای
زیر را ندارید:
می خوانم، امّا یاد نمی گیرم!
سؤال كردن، یكی از كارامدترین راه های غلبه
بر این نگرانی است. زیرا عدم توانایی خواننده در
تمركز حواس و یا وجود اضطراب در فرد)به ویژه
برای امتحان( منجر به درك و گیرندگی ضعیف و
پایین وی از مطالب می شود.
هنگام مطالعه، با طرح سؤالات مناسب، می توانید
نسبت به مطالعه و میزان فهم خود كسب اعتماد
كرده، از نگرانیهای خود بكاهید.
معمولاً هنگام مطالعه، سؤالی برای من
پیش نمی آید!
اگر به طور طبیعی هنگام مطالعة یك متن،
احساس كنجكاوی نمی كنید، باید آگاهانه بكوشید
تا از طریق طرح سؤالات، این كنجكاوی را در خود
برانگیزید. مثلاً می توانید با سؤالی كردن عنوان
كتاب، یا موضوعات و سرفصلها، این كنجكاوی
را در خود ایجادكنید. بدین ترتیب حسّ كنجكاوی
شما تحریك می شود و خود را در فرایند مطالعه،
فعّالتر حس می كنید.
حتّی با پاسخ دادن به سؤالات ساده خود، برای
شما رضایتی حاصل می شود كه زمینه را برای
طرح پرسشهای بیشتر و دشوارتر فراهم می كند.
تمرین این روش، عادت سؤال كردن را هنگام
مطالعه، در شما افزایش می دهد.
هنگام مطالعه، زود خسته می شوم!

1. از تنوّع و تغییر ذائقه - به هر وسیله ای - غافل
نباشید.
خواندن بی وقفه، هر كسی را خسته می كند. برای
رفع و دفع خستگی، حتّی الامكان مطالب مشابه را
پشت سر هم نخوانید و در اثنای مطالعات خود،
فرصتی را برای خواندن اشعار، داستانهای كوتاه،
زندگی نامه ها و طرائف الحكم 2 قرار دهید.

دلها ملول می گردند همچون بدنها پس برای آنها حكمتهای تاز آماده كنید .2
نهج البلاغه، حكمت 91 


2. تغییر و جاب هجایی حالت بدنی هم بی تأثیر
نیست.
بیش از یكساعت مطالعه، كارایی را كاهش
می دهد. در پایان هر ساعت مطالعه، به خود
استراحت دهید و هرگز برای چندین ساعت متوالی
مطالع هنكنید. پنج تا ده دقیقه تنفّس در پایان هر
ساعت مفید است.
سؤا لكردن را از كجا شروع كنم؟
خوانندة حرفه ای، از هر فرصتی برای سؤا لكردن
استفاده م یكند. در تمام اوقات به طرح سؤالات
خود بپردازید: پیش از مطالعه، هنگام مطالعه، بعد
از مطالعه ... .
طرح سؤال قبل از مطالعه، قدرت پی شبینی و
علاقة شما را افزایش می دهد و در هنگام مطالعه،
علاقة شما را ثابت نگه می دارد و به شما كمك م یكند
كه مطالب دشوار را تجزیه و تحلی لكنید، و بعد
از مطالعه، نشان می دهد درك شما از مطالب، چه
اندازه و در چه سطحی است.
كتابهای دشوار را چگونه بخوانم؟
طرح سؤال هنگام مطالعة متنهای دشوار،
رودربایستی شما را با متن كم، و مسیر مطالعه را
برای شما باز م یكند. آهسته آهسته، احساس علاقه
می كنید كه كتاب را تا پایان بخوانید.
سؤا لكردن به شما كمك م یكند تا مطالب دشوار
یا مطالبی را كه به آنها علاقه ندارید، تجزیه و
تحلی لكنید و آنها را بهتر بفهمید. پس از طرح سؤال،
برای یافتن جواب، رغبت بیشتری به خواندن در
خود احساس م یكنید. مثلاً می توانید یك عنوان یا
سرفصل یا جملة اوّل یك پاراگراف را به یك جملة
سؤالی تبدی لكنید تا برای ادامة مطلب و پید اكردن
پاسخ تحریك شوید.
برای مثال، می توان از عبارت زیر:
 فرق مفهوم   فصل  و جنس در این است كه
جنس مورد تقسیم واقع م یشود؛ ولی  فصل
  تقسیم كننده جنس است.
 سؤالات زیر را مطر حكرد:
 بالاخره فرق مفهوم فصل  و جنس
چیست؟
 منظور از مورد تقسیم واقع شدن و مقسّم بودن
چیست؟
آیا تنها همین فرق بین فصل  و جنس
وجود دارد؟
اگر فصل  و  جنس را مستقلاً تعری فكنیم،
 آیا می توانیم این فرق را بهتر بفهمیم یا حتّی
فرقهای احتمالی دیگری را پیداكنیم؟
- آیا شباهتی نیز بین این دو مفهوم وجود
دارد؟
- دانستن فرق این دو مفهوم چه سودی دارد و
در كجا استفاده می شود؟
منبع:خشت اول
معاونت پژوهشی حوزه علمیّة قم
دفتر طلاب جوان


نوع مطلب : آموزشی، 
برچسب ها : مطالعه، روش مطالعه، روشهای مطالعه، می خوانم، امّا یاد نمی گیرم، سؤا لكردن را از كجا شروع كنم، كتابهای دشوار را چگونه بخوانم؟، مطالعه کتاب های دشوار، روش یادگیری،
لینک های مرتبط :
نظرات ()

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات